GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. Lukáš KLIMÁNEK
úředně oprávněný zeměměřický inženýr A+C
tel.: 605 140 487
www.geodet-klimanek.cz

NABÍDKA GEODETICKÝCH PRACÍ

Nabízím Vám komplexní služby v oboru geodezie.

Potřebujete:

Rozdělit pozemek či změnit hranici pozemku?

Vyhotovím Vám geometrický plán na rozdělení pozemku. Body nové hranice se v terénu trvale označí. Pokud v terénu není zřejmý průběh stávající vlastnické hranice, na kterou se má nová změna napojit, je nutno tuto hranici vytyčit a vyhotovit příslušnou dokumentaci (viz. odkaz níže). Jakýkoliv návrh na rozdělení či změnu hranice pozemku je nutno předem projednat na stavebním úřadě, protože dělit nebo scelovat pozemky lze jen na základě územního rozhodnutí.

Vytyčit hranici pozemku (znát v terénu průběh vlastnické hranice?

Vyznačit, vymezit rozsah věcného břemene na části pozemku?

Zaměřit rozestavěnou budovu pro čerpání úvěru?

Zaměřit novostavbu?

Zaměřit změnu obvodu budovy (přístavba)?

Stavět?

Zkolaudovat přípojky inženýrských sítí (ČEZ, RWE, SMVAK, OVAK)?

Vytvořit pozemkovou či koordinační situaci v případě typových projektů?

Hlavního geodeta stavby?

Poradit v oblasti geodézie, katastru nemovitosti, inženýrské geodézie?

Jsem tady pro Vás

Nabídka ~ O mně ~ Ceník ~ Kontakt