GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. Lukáš KLIMÁNEK
úředně oprávněný zeměměřický inženýr A+C
tel.: 605 140 487
www.geodet-klimanek.cz

NABÍDKA GEODETICKÝCH PRACÍ

Nabízím Vám komplexní služby v oboru geodezie.

Potřebujete:

Rozdělit pozemek či změnit hranici pozemku?

Vytyčit hranici pozemku (znát v terénu průběh vlastnické hranice?

Vyznačit, vymezit rozsah věcného břemene na části pozemku?

Zaměřit rozestavěnou budovu pro čerpání úvěru?

Zaměřit novostavbu?

Zaměřit změnu obvodu budovy (přístavba)?

Stavět?

1. Znáte hranici pozemku (viz. odkaz výše)?
2. Potřebujete polohopisné a výškopisné zaměření pozemku pro projekt stavby. Na základě tohoto zaměření vám projektant zakreslí stavbu do skutečné situace v terénu. Vyhnete se tak problémům při realizaci stavby.
3. Potřebujete vytyčit stavbu, tzn. vytyčit rohové body stavby, zajistit je na lavičkách, které jsou výškově srovnány.

Zkolaudovat přípojky inženýrských sítí (ČEZ, RWE, SMVAK, OVAK)?

Vytvořit pozemkovou či koordinační situaci v případě typových projektů?

Hlavního geodeta stavby?

Poradit v oblasti geodézie, katastru nemovitosti, inženýrské geodézie?

Jsem tady pro Vás

Nabídka ~ O mně ~ Ceník ~ Kontakt