GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. Lukáš KLIMÁNEK
úředně oprávněný zeměměřický inženýr A+C
tel.: 605 140 487
www.geodet-klimanek.cz

NABÍDKA GEODETICKÝCH PRACÍ

Nabízím Vám komplexní služby v oboru geodezie.

Potřebujete:

Rozdělit pozemek či změnit hranici pozemku?

Vytyčit hranici pozemku (znát v terénu průběh vlastnické hranice?

Vyznačit, vymezit rozsah věcného břemene na části pozemku?

Vyhotovím Vám geometrický plán na vyznačení věcného břemene dle vašich požadavků. V případě inženýrských sítí a jejich ochranných pásem lze vyhotovit geometrický plán pro věcné břemeno na základě dokumentace skutečného provedení stavu stavby, ověřené úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.

Zaměřit rozestavěnou budovu pro čerpání úvěru?

Zaměřit novostavbu?

Zaměřit změnu obvodu budovy (přístavba)?

Stavět?

Zkolaudovat přípojky inženýrských sítí (ČEZ, RWE, SMVAK, OVAK)?

Vytvořit pozemkovou či koordinační situaci v případě typových projektů?

Hlavního geodeta stavby?

Poradit v oblasti geodézie, katastru nemovitosti, inženýrské geodézie?

Jsem tady pro Vás

Nabídka ~ O mně ~ Ceník ~ Kontakt