GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. Lukáš KLIMÁNEK
úředně oprávněný zeměměřický inženýr A+C
tel.: 605 140 487
www.geodet-klimanek.cz

NABÍDKA GEODETICKÝCH PRACÍ

Nabízím Vám komplexní služby v oboru geodezie.

Potřebujete:

Rozdělit pozemek či změnit hranici pozemku?

Vytyčit hranici pozemku (znát v terénu průběh vlastnické hranice?

Vyhotovím Vám dokumentaci o vytyčení hranice pozemku, tj. vytyčovací protokol a vytyčovací náčrt. Budou-li se vytyčovat body s horším kódem kvality než 3 (mezní polohová chyba bodu nad 0,39 cm), je nutno vyhotovit geometrický plán pro vytyčenou nebo vlastníky upřesněnou hranici pozemku. Na základě podpisu Souhlasného prohlášení (shoda všech vlastníků nad vytyčenými body), budou v katastru navždy zpřesněny a uloženy údaje o vytyčených bodech.

Vyznačit, vymezit rozsah věcného břemene na části pozemku?

Zaměřit rozestavěnou budovu pro čerpání úvěru?

Zaměřit novostavbu?

Zaměřit změnu obvodu budovy (přístavba)?

Stavět?

Zkolaudovat přípojky inženýrských sítí (ČEZ, RWE, SMVAK, OVAK)?

Vytvořit pozemkovou či koordinační situaci v případě typových projektů?

Hlavního geodeta stavby?

Poradit v oblasti geodézie, katastru nemovitosti, inženýrské geodézie?

Jsem tady pro Vás

Nabídka ~ O mně ~ Ceník ~ Kontakt