GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. Lukáš KLIMÁNEK
úředně oprávněný zeměměřický inženýr A+C
tel.: 605 140 487
www.geodet-klimanek.cz

NABÍDKA GEODETICKÝCH PRACÍ

Nabízím Vám komplexní služby v oboru geodezie.

Potřebujete:

Rozdělit pozemek či změnit hranici pozemku?

Vytyčit hranici pozemku (znát v terénu průběh vlastnické hranice?

Vyznačit, vymezit rozsah věcného břemene na části pozemku?

Zaměřit rozestavěnou budovu pro čerpání úvěru?

Vyhotovím Vám geometrický plán pro rozestavěnou budovu. Na základě ohlášení vlastníka, jehož součástí bude tento geometrický plán a kopie stavebního povolení (ohlášení) bude budova zapsána do katastru nemovitostí. Po dokončení stavby doložíte na katastr nemovitostí kolaudační rozhodnutí a vyplníte příslušný formulář. Pokud se během dokončení stavby nezměnil její půdorys, není nutno další měření a nový geometrický plán. Rozestavěná budova je budova, kde je zřejmé prostorové uspořádání prvního nadzemního podlaží, nelze měřit základovou desku.

Zaměřit novostavbu?

Zaměřit změnu obvodu budovy (přístavba)?

Stavět?

Zkolaudovat přípojky inženýrských sítí (ČEZ, RWE, SMVAK, OVAK)?

Vytvořit pozemkovou či koordinační situaci v případě typových projektů?

Hlavního geodeta stavby?

Poradit v oblasti geodézie, katastru nemovitosti, inženýrské geodézie?

Jsem tady pro Vás

Nabídka ~ O mně ~ Ceník ~ Kontakt